+36 20 5040 4567 / info@futesguru.hu

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük Szili Dániel egyéni vállalkozó által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.futesguru.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének Megrendelő általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [Adatkezelési Tájékoztató] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Definíciók

Forgalmazó: az Elektrofűtés Kft., aki a Honlapon megjelenített termékek telepítésével és forgalmazásával foglalkozik.

Közvetítő: a Honlap üzemeltetője, mint kereskedelmi ügynök a Forgalmazó és a Megrendelő közötti szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatása érdekében Honlapot üzemeltet és fogadja az emailben, telefonon beérkezett ajánlatkéréseket, megrendeléseket, illetve ezen megrendeléseket közvetíti a Forgalmazó felé annak érdekében, hogy a Forgalmazó és a Megrendelő között szerződéses jogviszony jöjjön létre a megrendelt termékek vonatkozásában. A Honlap és a Honlapon megtalálható információk tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül.

Megrendelő: minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon eladásra meghirdetett terméket a kosárba helyezéssel, emailben vagy telefonon keresztül megrendeli a Közvetítő közvetítésével a Forgalmazótól.

Honlap: www.futesguru.hu

1. A Forgalmazó és az Közvetítő adatai

A Honlapot az Elektrofűtés Kft. termék kínáltának értékesítése érdekében üzemelteti a Közvetítő :

1.1. A Forgalmazó adatai

Cégnév: Elektrofűtés Kft.

Székhely: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 5.

Levelezési cím: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 5.

Üzlethelyiség címe: 8800 Nagykanisza, Vágóhíd út 5.

Adószám: 25289882-2-20

Cégjegyzékszám: 20-09-074681

Cégbíróság: Zalaegerszegi Cégbíróság

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10400717-50526777-65851000

Telefonszám:06-20/5900 863

Email cím: info@futes-elektromos.hu

1.2. A  Közvetítő adatai

Név: Szili Dániel

Székhely: 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 44.

Telefon: +36/30/5040-994

E-mail: info@futesguru.hu

Adószám: 66476726134

Nyilvántartási szám: 35288334

Nyilvántartást vezető hatóság: Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala

Kapcsolattartó neve: Szili Dániel

Kapcsolattartó telefonszáma: +36/20/5040-994

Kapcsolattartó e-mail címe: info@futesguru.hu

Tárhely szolgáltató: Shopmasters Informatikai Kft.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Közvetítő, mint a Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Közvetítő kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Közvetítő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Közvetítő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Közvetítő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Közvetítő nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Közvetítő felé. Ha az Közvetítő jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Honlap használatára vonatkozó, a Közvetítő és Megrendelő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli a regisztrációját, vagy ha a Közvetítő törli a Megrendelő regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Közvetítő a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Közvetítő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Közvetítő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Közvetítő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Közvetítő fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.futesguru.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Közvetítő által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Közvetítő adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Közvetítő külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Közvetítő által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Közvetítő adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3. A Honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem szükséges.

3.2. Megrendelés

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Megrendelő regisztráció nélkül, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Megrendelő a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldali hasábján található "Termékeink" felirat alatt található kategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. Felhasználónak lehetősége van a keresett termék nevét egy keresőmezőbe is beírni, ahol a keresést kategóriánként is elvégezheti.

Megrendelő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Megrendelő a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) a Megrendelő a Honlap tetején, a kosár ikonra kattintva megjelenő "Bevásárlókosár tartalma" nevű felület segítségével ellenőrizheti.

A „Bevásárlókosár tartalma” felületen a Megrendelő részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot az esetleges szállítási költséget, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Megrendelő még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva frissíthet.

Amennyiben a Megrendelő folytatni kívánja a Honlapon történő vásárlást, böngészést, úgy lehetősége van visszatérni a Honlapon meghirdetett termékek listájára a „Vásárlás” gombra kattintva.

A „Megrendelem” feliratra kattintva a Felhasználó közvetlenül a „Szállítási és fizetési mód kiválasztása” felületre jut.

A „Szállítási és fizetési mód kiválasztása” felületen a Megrendelő rádiógombok segítségével választhat a kiszállítási, valamint a fizetési módok közül. Megrendelőnek ezen a felületen van lehetősége ellenőrizni a kiszállítás költségét. A "Tovább" gombra kattintva a megrendelő a "Teljes végősszeg és adatok megadása" felületre jut, ahol a kosár tartalmát ismét ellenőrizheti és megadhatja a számlázási és szállítási információkat.


A megrendelés leadásához Megrendelőnek a „Teljes végösszeg és adatok megadása” felületen az alábbi adatokat szükséges megadnia a Közvetítő számára a megrendelés Forgalmazó részére történő továbbítása érdekében:

1. Számlázási adatok:

 • Teljes név
 • Cégnév
 • Helyiség
 • Utca / Házszám
 • Irányítószám
 • Adószám (csak céges rendelés esetén)
 • Ország

2. Szállítási adatok:

 • Név
 • Helyiség
 • Utca / házszám
 • Irányítószám
 • Ország

2. Elérhetőségek:

 • Email
 • Telefonszám
 • Egyéb megjegyzések

Megrendelőnek lehetősége van kiegészítő adatok megadására a közvetítő számára az "Egyéb megjegyzések" rovatban.

A szállítási címet a Megrendelőnek nem szükséges külön megadnia, ha az a számlázási címmel azonos. Ilyen esetben elegendő a "A számlázási és szállítási cím azonos" felirat melletti négyzetbe kattintani.

A „Tovább” gombra kattintva a Megrendelő a „Szállítási mód” pont alatt kiválaszthatja a szállítási módot. Megrendelőnek ezen a felületen van lehetősége ellenőrizni a kiszállítás költségét.

A „Tovább” gombra kattintást követően megjelenő „Rendelés véglegesítése” összegző felületen Megrendelőnek lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az ehhez tartozó Adatkezelési Tájékoztatót.

Az oldal alján található „Megrendelem” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesen elküldheti  a megrendelését, melyet, Közvetítő rendszere fogad és a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Közvetítő részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését az Közvetítő késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Közvetítő részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Közvetítő felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb, 48 órán belül nem kapja meg a Közvetítőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail a Honlapon keresztül közvetlenül megrendelhető termékek esetében  az ajánlat elfogadásának minősül,  mellyel érvényes szerződés jön létre Forgalmazó és a Megrendelő között. Amennyiben Megrendelő ajánlatot kért a Honlapon keresztül, a szerződés akkor jön létre, amikor a Közvetítő/Forgalmazó által elektronikus úton megküldött ajánlatát írásban (elektronikus úton) visszaigazolja.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5. Szerződés létrejötte

A szerződés nyelve magyar.

A Honlapon keresztül megkötött adásvételi szerződés a Megrendelő és a Forgalmazó között jön létre, nem pedig a Megrendelő és az Közvetítő között. Megrendelő ennek megfelelően tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Forgalmazó által a Megrendelő részére értékesített termékek kiszállítása, átadása, jótállásra,- szavatossági jog,- illetve elállási jog gyakorlására vonatkozó igények és a pénzügyi teljesítés a Közvetítőtől függetlenül, a Megrendelő és a Forgalmazó között zajlik le, így a Megrendelő az előzőekben meghatározott bárminemű igényét közvetlenül a Forgalmazóval szemben érvényesítheti.

A Honlapon leadott megrendelést Közvetítő a megrendelés teljesítése érdekében továbbítja a Forgalmazó felé.

A Honlapon keresztül kötött adásvételi szerződés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Megrendelő és a Forgalmazó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Forgalmazó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Sem a Közvetítő, sem pedig a Forgalmazó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3.6. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Megrendelő olyan szállítási módot választott, amelyért a Forgalmazó díjat számít fel.

A Közvetítő nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan a Honlapon feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Forgalmazó nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, a Közvetítő, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

3.7. Fizetés

Fizetés utánvétellel: A teljes vételárat (amennyiben van, akkor szállítási költséggel együtt) a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldeményt kézbesítő futárnak.

Fizetés előreutalással: A Forgalmazó díjbekérő vagy proforma számlát ki és az utalást követően állítja ki a végleges számlát.

3.8. Számla

A Forgalmazó a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően a Megrendelő részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt számlát ad.

3.9. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal (a továbbiakban futárszolgálat) történik az online rendelés során a Megrendelő által megadott címre. A kiszállítást A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben a Megrendelő ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt termékeket.

A csomag aktuális helyzetéről a futárszolgálat értesítést küld a Megrendelő részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a diszpécserszolgálati telefonszámán tehet meg.

A GLS futárszolgálat telefonszáma: +36/1/802-1265

Amennyiben a Megrendelő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Megrendelő által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Megrendelőnek lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszer kíséreli meg a kézbesítést az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Forgalmazó csak akkor kísérli meg újból, ha a Megrendelő a megrendelés ellenértékét átutalással vagy bankkártyával Forgalmazó részére kifizette és a vételár a Forgalmazó számláján jóváírásra került.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Forgalmazó díjmentesen biztosítja.

3.10. Szállítási költségek

A szállítási költség utánvéttel együtt:

Bruttó 15 000 Ft- vételárig: 2290 Ft-

Bruttó 15 000 Ft- vételár felett: 0 Ft-

Amennyiben a termékek mellett a kiszállítási díj: "ingyenes" szöveg szerepel, abban az esetben a termék kiszállítását nem terheli semmilyen díj, vagy egyéb rejtett költség sem. A fent megjelölt árak a Magyarország területén történő belföldi kiszállításra vonatkoznak és forintban értendők, mely árak tartalmazzák a 27%-ÁFA összegét és az utánvét beszedési díjat is.

3.9. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 2-5 munkanap. A termék kiszállításának pontos szállítási idejét a Forgalmazó a Megrendelővel ismerteti a megrendelési folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza.

A Forgalmazó – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó (Megrendelő) rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Forgalmazó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Forgalmazó a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. A Forgalmazó a szerződés teljesítését megtagadta, vagy
 2. A szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben -és nem máskor- kellett volna teljesíteni.

4. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

4.2. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Forgalmazó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

4.3. Elállási jog gyakorlásának menete

Tekintettel arra, hogy az adásvételi szerződés a Forgalmazó és a Megrendelő között jön létre, így a Megrendelő elállási jogát közvetelenül a Forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Forgalmazó részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [Elállási / Felmondási nyilatkozatminta] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Forgalmazó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Forgalmazó emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Forgalmazónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Forgalmazónak a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Forgalmazónak 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Forgalmazónak címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Forgalmazó vállalta e költségek viselését. A Forgalmazó azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve annak költségét a Fogyasztótól. Forgalmazónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Forgalmazó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Forgalmazó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Forgalmazó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Forgalmazó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Forgalmazó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Forgalmazó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

Megrendelő a Forgalmazó hibás teljesítése esetén a Forgalmazóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Forgalmazó költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Forgalmazó adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Forgalmazóval.

Megrendelő közvetlenül a Forgalmazóval és nem a Közvetítővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Forgalmazótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Forgalmazó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Forgalmazó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – az 5.2. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6. Jótállás

Forgalmazó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Hibás teljesítés esetén a Forgalmazó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az ÚJ, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. 10.000 Ft eladási ár feletti fűtőberendezés).

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Megrendelőnek történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy a Forgalmazó megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Forgalmazó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelő érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Megrendelő részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén:

 • elsősorban – a Megrendelő választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a kijavítást vagy a kicserélést a Forgalmazó nem vállalja, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud a Forgalmazó eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor – Megrendelő választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti; a hibát a Forgalmazó költségünkre maga is kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell a Forgalmazónak elvégeznie. Forgalmazó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítse. Ezen korlátozásoktól függetlenül a jótállásból fakadó jogok az 5.1.  és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.

A jótállás tehát nem érinti a jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Megrendelő békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 8.2. pontban feltüntettettek alapján.

7. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A Megrendelő a szavatossági, jótállási igényeit, elállási jogát közvetlenül a Forgalmazó részére kell benyújtania, tekintettel arra, hogy a szerződést a Megrendelő közvetlenül a Forgalmazóval kötötte. A Forgalmazó 1. pontban feltüntetett elérhetőségein keresztül.

​8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Megrendelő az Közvetítő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

A Megrendelő a termékkel vagy a Forgalmazó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett Forgalmazó elérhetőségein keresztül terjesztheti elő.

Közvetítő a hozzá beérkezett szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Közvetítő a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Közvetítő a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Közvetítő a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Közvetítő az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Közvetítő a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Közvetítő az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

Forgalmazó ugyanezen szabályok szerint jár el a hozzá beérkezett és a tevékenységére vagy a termékkel kapcsolatos panaszok tekintetében.

8.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Közvetítő és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Közvetítővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Közvetítő székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, a fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Szolgáltató területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:    

Nagykanizsai Járási Hivatal

                        Cím: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

                        Postacím: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

                        Telefonszám: +93/509-510 Fax: 93/509-513

                        E-mail: nagykanizsa@zala.gov.hu                  

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti                     

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU                       

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló vagy határon át nem nyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.                     

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.                     

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

                        Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

                        Közvetítő székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület                         

                        Somogy Megyei Békéltető Testület                         

                        Székhelye: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

                        Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

                        E-mail cím: skik@skik.hu

                        Fax: 06 (82) 501-046

                        Telefon: 06 (82) 501-000                         

A Közvetítőt a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.                         

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Megrendelő a Forgalmazóval fennálló jogvita rendezése érdekében a Forgalmazó székhelye szerinti békéltető testülethez is fordulhat.

d) Bírósági eljárás kezdeményezése.

9. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Közvetítő jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával, a módosítás elfogadását követően válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:

2019. 11. 15.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

Fűtésguru webáruház Általános Szerződési Feltételek letölthető változat (.pdf)